کشت و زراعت

بازدید: 719
کود سه بیست و مزایای استفاده از آن

کود سه بیست و مزایای استفاده از آن

کودهای ان پی کی یکی از معروف ترین و پرکاربردترین کودهای موجود در بازار هستند که در حوزه کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.تقریبا هیچ گیاه...
گروه گیاهچهگروه گیاهچه
دوشنبه 31 مرداد 1401 - 21:51
تعریف شوری خاک و راه های مقابله با آن

تعریف شوری خاک و راه های مقابله با آن

افزایش شوری خاک در اراضی کشاورزی، به ویژه اراضی تحت کشاورزی آبی، در مناطق خشک و نیمه خشک امری اجتناب ناپذیر است ولیکن، شدت و سرعت افزایش...
گروه گیاهچهگروه گیاهچه
دوشنبه 10 مرداد 1401 - 23:58
نقش منیزیم در گیاه

نقش منیزیم در گیاه

نقش منیزیم در گیاه مقدار منیزیم در محصولات زراعی و باغی نیز رژیمهاي روزانه غذایی در کیفیت غذا و تغذیه انسان بسیار مهم است. مقدار منیزیم در...
گروه گیاهچهگروه گیاهچه
دوشنبه 13 دی 1400 - 17:55
اثر آهن در گیاهان و علت استفاده از کود آهن

اثر آهن در گیاهان و علت استفاده از کود آهن

عنصر آهن جزء عناصر ریزمغذی بسیار مهم و حیاتی برای گیاهان بوده و کمبود عنصر آهن از شایع ترین کمبودهای عناصر غذایی در اکثر مناطق کشاورزی ایران می‌باشد.
گروه گیاهچهگروه گیاهچه
دوشنبه 8 آذر 1400 - 18:56
اثر گوگرد در افزایش عملکرد و بهبود محصولات کشاورزی

اثر گوگرد در افزایش عملکرد و بهبود محصولات کشاورزی

گوگرد به عنوان یکی از عناصر اساسی مورد نیاز گیاهان در فرم های مختلف با روش های تولید متفاوت وجود دارد. شناخت انواع فرم های گوگرد کمک بسیار شایانی می کند که در رابطه با انتخاب گوگرد مورد نظر، تصمیم گیری صحیحی انجام گیرد.
گروه گیاهچهگروه گیاهچه
شنبه 6 آذر 1400 - 17:12
بذر و خصوصیات آن

بذر و خصوصیات آن

یکی از اصول حیاتی در زمینه کشاورزی انتخاب بذر مناسب است، زیرا سبب تولید یا افزایش گیاه مورد نظر می‌گردد. پس این مسئله باید به شکل تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
گروه گیاهچهگروه گیاهچه
پنجشنبه 20 آبان 1400 - 16:49